strzałka do góry
LOGO

 

news

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez huragan

2017-01-02

źŸródło: Materiały Własne Bankieria.pl

Ostatnio coraz częściej nad Polską odnotowywane są silne wiatry, na przykład w grudniu był to orkan Barbara. Wyrządził on szkody na terenie prawie całego kraju. Poszkodowani posiadający ubezpieczenie liczą na wypłaty odszkodowań, jednak nie w każdym przypadku zostanie ono wypłacone. 

Ubezpieczeniem zapewniającym ochronę, w przypadkach huraganu jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. Należy jednak zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności znajdujące się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ponieważ gdy mienie ubezpieczonego nie zostało zabezpieczone w wymagany sposób, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Kolejną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę w OWU jest definicja huraganu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala, od jakiej prędkości wiatr zostaje uznany za huragan. Najłagodniejszym towarzystwem w tym zakresie jest Compensa, ponieważ wystarczy 13 m/s prędkości wiatru, aby szkoda została uznana. W przypadku PZU prędkość minimalna wynosi 13,8 m/s, natomiast w Warcie, Uniqa, Proama, Interrisk i Aviva, 17 m/s. Największa siła wiatru wymagana jest w TUZ i wynosi aż 24 m/s. Jeszcze ważniejszajednak jest opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeśli według niego na danym terenie nie wystąpił huragan oraz w okolicy nie wystąpiły inne tego rodzaju szkody, możemy mieć problem z wypłatą odszkodowania.

Warto też zauważyć, że odpowiedzialność za silne podmuchy wiatru nie zawsze znajduje się w naszym wariancie ubezpieczenia. Najczęściej aby ryzyko to podlegało ochronie wymagane jest rozszerzenie zakresu o ryzyka dodatkowe.

Często spotykamy się też ze szkodami wyrządzonymi przez drzewa, powalone w wyniku silnego wiatru. Możemy nie otrzymać odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel uzna, że drzewo było zbyt stare lub uszkodzone i kwalifikowało się do wycinki. Ubezpieczający ma bowiem obowiązek zabezpieczenia swojego mienia przed zniszczeniem spowodowanym powaleniem się spróchniałego drzewa.

W przypadku zerwania dachu, może nastąpić odmowa wypłaty środków przez zakład ubezpieczeń, jeśli stwierdzi on, w wyniku oględzin, że konstrukcja była uszkodzona przed wystąpieniem szkody lub doszło do złego montażu wynikającego z wad projektu budowlanego.

Ubezpieczyciel nie ponosi też odpowiedzialności za zniszczenia mienia znajdującego się na wolnym powietrzu i niezabezpieczonego zgodnie z wymaganiami producenta. Dotyczy to też szkód wyrządzonych przez te przedmioty np. uszkodzenie elewacji.

Jeśli szkodzie, spowodowanej huraganem, ulegnie samochód wypłata odszkodowania może nastąpić tylko z ubezpieczenia autocasco dla pojazdów mechanicznych. Należy jednak pamiętać aby ryzyko huraganu dołączyć do zakresu polisy. Pod uwagę trzeba też wziąć fakt ze umowy AC często zawierają zapis o franszyzie. W związku z tym odszkodowanie lub wartość szkody zostanie pomniejszona o przedstawioną w umowie kwotę. Franszyza może dotyczyć także ubezpieczeń mienia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco informuje o spodziewanych huraganach, należy więc, mimo posiadania ubezpieczenia, zabezpieczać w takich momentach swój majątek.

Warto też przed wykupieniem polisy zapoznać się z jej warunkami.

Aby dobrać optymalny zakres ubezpieczenia, zapraszamy do naszych biur.  Adresy naszych placówek znajdą Państwo na www.gdynia.bankieria.pl 

Aleksandra Hirsch

(bankieria.pl) 

news

Przeczytaj również

Najpopularniejsze artykuły w serwisie:Kalendarz

news

17 Październik 2018 ( Środa )

Imieniny: Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

Wiadomości

news

AKTUALNOŚCI
Informacje ze świata finansów


kontakt@bankieria.pl   |   +48 58 733 98 09   |   Bankieria Sp. z o.o.   |   ul. Morska 122A, 81-225 Gdynia   |   NIP 958 166 71 23


O NAS |
WSPÓŁPRACA |
REGULAMIN |
|

Jeśli podoba Ci się strona lub artykuł okazał się przydatny – polub Bankieria.pl na FB